logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

“เมืองไทยประกันภัย เจ้าเดียวเจ้าแรกกับความคุ้มครองที่เหนือกว่าคุ้มเต็มแม็ค…คุ้มครองครอบ คลุม ทั้งการชน สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม และความเสียหายทั้งคันทุกกรณี อันเกิดจากอุบัติเหตุ กับประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+Max และ เมืองไทย 5+Max”

เนื่องในวโรกาสที่เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยมชม
บริษัทต่างๆ ในวโรกาสนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ
เอจิเอิส (Ageas) ได้กราบบังคมทูลเชิญเพื่อถวายรายงานถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ เอจิเอิส (Ageas) โดยมีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท
เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายโจเซฟ เดอ เมีย ประธานบริษัท เอจิเอิส (Ageas) พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจน
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้