logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

นางสาวชูพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดาพนักงาน
จำนวน 30 ทุน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ นางกฤตยา ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเมืองไทยประกันภัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้