logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัย ขานรับนโยบายรัฐ ประเดิม! กรมธรรม์ฉบับแรก ประกันภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการฯ (ฝ่ายไทย) ร่วมกับ
นพ. สมชาย กุลวัฒนาพร นายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และ
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 โดยมี
พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยชาวไทยที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ในท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทย ที่พิการด้วยโรค
ปากแหว่ง-เพดานโหว่ และโรคทางตา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
เพื่อร่วมคืนความสุข และรอยยิ้มให้แก่ชาวไทย เป็นของขวัญรับปีใหม่ 2556