logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัยเปิดศักราชปีมังกร รุกตลาดประกันภัยขนส่งสินค้าแบบออนไลน์ครบเครื่อง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชวนพนักงาน ”อาสาเมืองไทยฯ” ร่วมเป็น
อาสาสมัครสร้างรอยยิ้ม ส่งต่อความสุขแก่เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2556 จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ อาสามอบ
ผ้าห่ม สู้ภัยหนาว ณ บ้านพุระกำ ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี , สนับสนุนกิจกรรม “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน” ซึ่งจัดโดย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ภายใต้แนวคิด “เมืองไทย เมืองยิ้ม 365 วัน ยิ้มเพื่อพ่อ” ปีที่ 3