logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทย 2 พลัส ยิ้มได้...สุดคุ้ม…

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ นางโสภาวดี
เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ใน “โครงการ ประกันภัยเพื่อสมาชิก กบข.” โดยจัด
แพ็คเกจสุดพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก กบข. เช่น ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยอัคคีภัย, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล,
ประกันภัยการเดินทาง พร้อมศูนย์รับ แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง Call Center 1484 ณ ห้องสุริยันจันทรา โรงแรมโฟร์ซีซัน ถ.ราชดำริ กรุงเทพ