logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

บมจ. เมืองไทยประกันภัย เผยผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกในปี 2554 กำไรสุทธิ 248.80 ล้านบาท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับนายสมลักษณ์ จันทร์น้อย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 37 “ปทุมวันเกมส์” ร่วมลงนามสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ณ ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีโรงเรียนสาธิตในสังกัด
สำนักงานการอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 19 โรงเรียน และมีการจัดการแข่งขันกีฬาหมด 16 ชนิดกีฬา โดยในปี 2555 นี้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน