logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัย รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2

โพสต์เมื่อ 4 ธันวาคม 2558

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2558  จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 (3 ธันวาคม 2558) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องจากปี 2556