logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี “กีรติอนุสรณ์” ประจำปี 2557

โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลเกียรติยศแห่งปีสำหรับตัวแทน “กีรติอนุสรณ์ประจำปี 2557” ให้แก่นางสาวออมทอง สุวรรณมงคล ผู้ผลิตผลงานเบี้ยประกันภัยรวมสูงสุด และผู้รับรางวัลประเภทอื่นๆ ได้แก่ นางณภัทร มะนะสุทธิ์ นายสมคิด กิ่มบางยาง นางศิริวรรณ พีรานนท์ นายสิทธิกร ลิ้มโฆษิต และนายณัฐพงษ์ ลิ้มสุนทร โดยมีนางยุพา ล่ำซำ พร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน