ประกันรถยนต์ เมืองไทย SAFE and SAVE

 
ยิ้มได้... สบายใจ ทั้งคุณและคู่กรณี

SAFE ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า
SAVE ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาถูกกว่า
 

บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ในด้านความคุ้มครองให้แก่ลูกค้ามากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกอย่างเพียงพอ
และคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยบริษัทฯ จึงได้จัดแบบประกันที่

 • ช่วยประหยัดเบี้ยประกันได้มากกว่าเมื่อซื้อเมืองไทย SAFE AND SAVE (ประเภท 3 + พ.ร.บ.)
 • ให้ความคุ้มครองที่เหนือกว่าและสร้างความมั่นใจแกผู้เอาประกันภัย

  เพราะ พ.ร.บ. คุ้มครอง

  ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่เกิน 15,000 บาท ชดเชยกรณีมรณกรรม 200,000 บาท

  แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลที่ 3ผู้ไม่ประมาทจึงต้องทำประกันภัยประเภท 3
  เพื่อให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลที่ 3ให้ครบถ้วนและเพียงพอ

เงื่อนไขแบบประกันภัย
เมืองไทย SAFE AND SAVE

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัย
  เป็นผู้ก่อและต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกเหนือจากการประกันภัยตาม พ.ร.บ
 • ประกันภัยประเภท 3 เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ทั้งรถส่วนบุคคล และ
  เพื่อการพาณิชย์ (ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า)
 • ไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ
 • เหมาะกับการซื้อควบ พ.ร.บ. เมืองไทย
ประหยัดและคุ้มสุดๆในยุคเศรษฐกิจพอเพียง

ความคุ้มครอง แบบ TP 3        

ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง

รหัสรถ 320
รถกระบะ

รหัสรถ 210
รถตู้โดยสาร

จำนวนที่นั่ง

5 ที่นั่ง

3 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก

ต่อคน
ต่อครั้ง

500,000
10,000,000

500,000
10,000,000

500,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ต่อคน

50,000

50,000

50,000

ค่ารักษาพยาบาล

ต่อคน

50,000

50,000

50,000

หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่

ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันเฉพาะประเภท 3 รวมภาษีอากร

 

2,300

3,300

4,100

เบี้ยประกันประเภท 3 + พ.ร.บ. รวมภาษีอากร

 

2,945

4,268

5,282


ความคุ้มครอง แบบ TP- SAVE

ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง

รหัสรถ 320
รถกระบะ

รหัสรถ 210
รถตู้โดยสาร

จำนวนที่นั่ง

5 ที่นั่ง

3 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก

ต่อคน
ต่อครั้ง

300,000
10,000,000

300,000
10,000,000

300,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ต่อคน

50,000

50,000

50,000

ค่ารักษาพยาบาล

ต่อคน

50,000

50,000

50,000

หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่

ต่อครั้ง

100,000

100,000

100,000

เบี้ยประกันเฉพาะประเภท 3 รวมภาษีอากร

 

2,148

2,825

3,010

เบี้ยประกันประเภท 3 + พ.ร.บ. รวมภาษีอากร

 

2,793

3,793

4,193

ระบบบริการที่ล้ำหน้า

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
(24-HOUR CLAIMS SERVICE CENTER)

โทรศัพท์: Call Center 1484

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง

ศูนย์บริการลูกค้า(Customer Service Center - CSC)

ที่สามารถให้บริการแบบ One-Stop Service ได้รวดเร็วทันใจ
ในขั้นตอนเดียวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตัวเอง
หรือโทรศัพท์มาก็ตามและยังได้จัดตั้ง


ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
Call Center 1484 โดยไม่มีวันหยุด เพื่อดำเนินการ
ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ทันท่วงที