กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ “เมืองไทย 2+ พลัส” 

ยิ้มได้... สุดคุ้ม...
ทั้งชน ทั้งหาย ทั้งไฟไหม้
ราคาสบายๆ ที่คุณพอใจจนต้องแอบยิ้ม

 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ แบบ “เมืองไทย 2+พลัส”

คุ้มครองรถคุณ กรณีรถถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากไฟไหม้ ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้สูงถึง500,000 บาท
คุ้มครองรถคุณและคู่กรณี กรณีรถชนรถด้วยกันเท่านั้น ในวงเงินคุ้มครองเลือกได้สูงถึง 500,000 บาท
คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

รถยนต์ที่รับประกันภัย
      -  รถเก๋ง-เอเชีย อายุรถไม่เกิน 15 ปี (ตามปีจดทะเบียน) เฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่ม 3*,4* และ 5 *
      -  รถเก๋ง-ยุโรป อายุรถไม่เกิน 15 ปี (ตามปีจดทะเบียน) เฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่ม 2 *
      -  รถกระบะบรรทุก (ไม่เกิน 1.5 ตัน) อายุรถไม่เกิน 12 ปี (ตามปีจดทะเบียน)

รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย

รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
รถนำเข้า
รถ Super Car เช่น Porsche, Benthley, Rolls-Royce เป็นต้น
รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
รถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถที่มีราคาตลาด ณ ปัจจุบันน้อยกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย

* สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484
   รถกลุ่ม 2 คือกลุ่มรถยุโรปที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น Benz, BMW, Volvo เป็นต้น

   รถกลุ่ม 3 คือรถเอเชียขนาดใหญ่ คือรถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord,
   Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น

   รถกลุ่ม 4 คือรถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น

   รถกลุ่ม 5 คือรถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City,
   Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น

แบบที่ 1 ทุน 100,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

100,000

100,000

100,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

100,000

100,000

100,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

7,900

9,400

8,900

 

 

 

 

 

 


แบบที่ 2 ทุน 150,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

150,000

150,000

150,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

150,000

150,000

150,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

8,100

9,600

9,100

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 3 ทุน 200,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

8,300

9,800

9,300

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 4 ทุน 250,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

250,000

250,000

250,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

250,000

250,000

250,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

8,500

10,000

9,500

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 5 ทุน 300,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

300,000

300,000

300,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

300,000

300,000

300,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

8,700

10,200

9,700

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 6 ทุน 350,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

350,000

350,000

350,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

350,000

350,000

350,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

8,900

10,400

9,900

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 7 ทุน 400,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

400,000

400,000

400,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

400,000

400,000

400,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

9,100

10,600

10,100

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 8 ทุน 450,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

450,000

450,000

450,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

450,000

450,000

450,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

9,300

10,800

10,600

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 9 ทุน 500,000 บาท


ความคุ้มครอง

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-เอเชีย

รหัสรถ 110
รถเก๋ง-ยุโรป

รหัสรถ 320
รถกระบะ

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
(รวมผู้โดยสารในรถประกัน)

บาท ต่อคน
บาท ต่อครั้ง

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บาท ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน

 

 

 

กรณีสูญหาย ไฟไหม้

บาท ต่อครั้ง

500,000

500,000

500,000

กรณีชนกับยานพาหนะทางบก**

บาท ต่อครั้ง

500,000

500,000

500,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 

 

 

1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

2.ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

บาท ต่อคน

100,000

100,000

100,000

3.หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

บาท ต่อครั้ง

200,000

200,000

200,000

เบี้ยประกันรถยนต์ “เมืองไทย 2+  พลัส”

 

9,500

11,000

11,100

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว

** ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้           
ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ
ยานพาหนะคือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าซ กำลังไฟฟ้า
รวมถึงรถพ่วง รถไฟฟ้า รถราง

ระบบบริการที่ล้ำหน้า
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
(24-HOUR CLAIMS SERVICE CENTER)

โทรศัพท์ : CALL CENTER  1484
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center - CSC)
ที่สามารถให้บริการแบบ One-Stop Service ได้รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตัวเอง
หรือโทรศัพท์มาก็ตาม และยังได้จัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ  Call Center 1484
โดยไม่มีวันหยุด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ทันท่วงทีทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทาง                  การให้บริการเคลมรถยนต์โดยเปิดโครงการ อู่ออนไลน์ (On-Line Garage) ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น
 
อู่ออนไลน์ (ON-LINE GARAGE)
สะดวก
ด้วยศูนย์รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหายผ่านระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ และพร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
ประหยัดเวลา
ท่านสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ออนไลน์ใกล้บ้านท่านที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทย
รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ออนไลน์ที่ได้มาตรฐานทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด มากกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศ

อู่ออนไลน์ (ON-LINE GARAGE) คืออู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ติดตั้งระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เอาประกันภัย สามารถนำรถประกันเข้าเปิดเคลมที่อู่ได้ทันที โดยอู่จะถ่ายภาพและประเมินความเสียหาย แล้วส่งข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์มาให้บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติสั่งซ่อมตามลำดับ