ข่าวและกิจกรรม

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งานสัมมนาผู้บริหารสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศประจำปี 2553
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารระดับสูงเดินทางเปิดงานสัมมนา
ผู้บริหารสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศประจำปี 2553 ณ โรงแรมเบลวิลล่าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 21 – 22
พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้มีตัวแทนแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

เริ่มงานโดยมีคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงนโยบายแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริการ ให้สะดวกรวดเร็ว เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ตัวแทนผู้มาร่วมงานว่าจะ
อยู่เคียงข้างกันเสมอ เพื่อเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ต่อด้วยคุณชูพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมเกี่ยวกับ
การขยายงาน การกระตุ้นยอดขาย และผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2554 เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางการขายแก่ตัวแทน
ต่อไปในอนาคต

ต่อด้วยบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภายใต้ชื่องาน “Color Full Party”ตัวแทนเข้าร่วมงานพร้อมเสื้อผ้าสีสันสดใสเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ
ภายในงานมีการเล่นเกมส์จับฉลากแจกของรางวัลโดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ พร้อมการแสดงบนเวที เพื่อขอบคุณตัวแทน เสียงดนตรีคลับกล่อมบรรดาตัวแทนให้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ และไม่ลืมประเพณีการลอยกระทงของไทยเรา โดยตัวแทนช่วยกัน
ประดิษฐ์กระทงพร้อมลอยร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยด้วยความชื่นมื่น เช้าวันใหม่ ตัวแทนออกเดินทางไปยังปาลิโอเพื่อซื้อของฝาก
และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรอยยิ้ม กำลังใจ และความประทับใจ.