เพิ่มความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว
และการขอวีซ่าด้วยประกันภัยการเดินทางออนไลน์

*รับกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อออนไลน์ (ทางอีเมล) โดยสามารถนำไปยื่นขอวีซ่าได้
 
ระยะเวลา
ที่เอาประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย แบบที่ 1 (บาท)
ทุนประกัน 1,500,000 บาท
ราคาเต็ม
เครดิตเงินคืน 20%
สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทาง 1-2 กรมธรรม์
ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
ราคาหลังจาก
หักเครดิตเงินคืน
เครดิตเงินคืน 25%
สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทาง 3-5 กรมธรรม์
ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

*หรือบริษัททัวร์นำเที่ยว
ราคาหลังจาก
หักเครดิตเงินคืน
1-4 วัน 340 68.00 272.00 85.00 255.00
5-6 วัน 360 72.00 288.00 90.00 270.00
7-8 วัน 390 78.00 312.00 97.50 292.50
9-10 วัน 425 85.00 340.00 106.25 318.75
11-14 วัน 540 108.00 432.00 135.00 405.00
15-21 วัน 650 130.00 520.00 162.50 487.50
22-31 วัน 860 172.00 688.00 215.00 645.00
32-60 วัน 1,640 328.00 1,312.00 410.00 1,230.00
61-90 วัน 2,150 430.00 1,720.00 537.50 1,612.50
1 ปี 6,400 1,280.00 5,120.00 1,600.00 4,800.00
* สำหรับบริษัททัวร์นำเที่ยว กรุณาโทรสอบถามข้อมูลส่งเสริมการขายได้ที่เบอร์ 0-2665-4000 เบอร์ต่อ 5353 และ 5350 ได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
ระบบซื้อประกันออนไลน์จะคำนวณค่าเบี้ยในราคาเต็มก่อน
จากนั้นลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัยออนไลน์เสร็จสมบูรณ์
 
 
 
 
ระยะเวลา
ที่เอาประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย แบบที่ 1 (บาท)
ทุนประกัน 1,000,000 บาท
ราคาเต็ม
เครดิตเงินคืน 20%
สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทาง 1-2 กรมธรรม์
ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
ราคาหลังจาก
หักเครดิตเงินคืน
เครดิตเงินคืน 25%
สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทาง 3-5 กรมธรรม์
ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

*หรือบริษัททัวร์นำเที่ยว
ราคาหลังจาก
หักเครดิตเงินคืน
1-4 วัน 455 91.00 364.00 113.75 341.25
5-6 วัน 610 122.00 488.00 152.50 457.50
7-8 วัน 710 142.00 568.00 177.50 532.50
9-10 วัน 760 152.00 608.00 190.00 570.00
11-14 วัน 865 173.00 692.00 216.25 648.75
15-21 วัน 1,020 204.00 816.00 255.00 765.00
22-31 วัน 1,225 245.00 980.00 306.25 918.75
32-60 วัน 1,640 328.00 1,312.00 410.00 1,230.00
61-90 วัน 2,050 410.00 1,640.00 512.50 1,537.50
1 ปี 6,120 1,224.00 4,896.00 1,530.00 4,590.00
 
ระยะเวลา
ที่เอาประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย แบบที่ 2 (บาท)
ทุนประกัน 2,000,000 บาท (ยื่นขอ VISA)
ราคาเต็ม
เครดิตเงินคืน 20%
สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทาง 1-2 กรมธรรม์
ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
ราคาหลังจาก
หักเครดิตเงินคืน
เครดิตเงินคืน 25%
สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทาง 3-5 กรมธรรม์
ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

*หรือบริษัททัวร์นำเที่ยว
ราคาหลังจาก
หักเครดิตเงินคืน
1-4 วัน 710 142.00 568.00 177.50 532.50
5-6 วัน 1,020 204.00 861.00 255.00 765.00
7-8 วัน 1,225 245.00 980.00 306.25 918.75
9-10 วัน 1,330 266.00 1,064.00 332.50 997.50
11-14 วัน 1,535 307.00 1,228.00 383.75 1,151.25
15-21 วัน 1,845 369.00 1,476.00 461.25 1,383.75
22-31 วัน 2,255 451.00 1,804.00 563.75 1,691.25
32-60 วัน 3,080 616.00 2,464.00 770.00 2,310.00
61-90 วัน 3,905 781.00 3,124.00 976.25 2,928.75
1 ปี 11,285 2,257.00 9,028.00 2,821.25 8,463.75
* สำหรับบริษัททัวร์นำเที่ยว กรุณาโทรสอบถามข้อมูลส่งเสริมการขายได้ที่เบอร์ 0-2665-4000 เบอร์ต่อ 5353 และ 5350 ได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
ระบบซื้อประกันออนไลน์จะคำนวณค่าเบี้ยในราคาเต็มก่อน
จากนั้นลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัยออนไลน์เสร็จสมบูรณ์
 
 
 

 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2560
  • ประกันภัยเดินทาง Enjoy Travel, Visa plan ไม่เข้าร่วมรายการผ่อน 0% แต่จะยังคงได้รับเครดิตเงินคืน 20% (สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทาง 1-2 กรมธรรม์ ต่อ 1 คำสั่งซื้อ) และ 25% (สำหรับผู้ที่ซื้อประกันเดินทาง 3-5 กรมธรรม์ ต่อ 1 คำสั่งซื้อ) ตามปกติ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ประกันภัยเดินทาง เมืองไทย Enjoy Travel/Visa Plan ยกเว้น เมืองไทย Smile Traveller เมืองไทยเที่ยวไป ยิ้มไป และ Happy Mile Travel ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับ เครดิตเงินคืน 20% หรือ 25% ลูกค้าจะได้รับภายใน 120 วัน โดยการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า
  • ขอสงวนสิทธิ์การเครดิตเงินคืนเฉพาะกรมธรรม์ที่ไม่มีการยกเลิกเท่านั้น
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม

โปรโมชั่น ประกันภัยอื่นๆ