บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
โปรโมชั่นที่ได้รับ
บัตรเครดิตกสิกรไทย K Bank

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย

0% นานสูงสุด 10 เดือน

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย KTC

บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์ Citibank

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ BBL
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต Thanachart Bank
บัตรเครดิตธนาคาร UOB

 
ราคาค่าเบี้ยประกันภัย
รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 – 5,999 บาท
3 เดือน
6,000 บาท ขึ้นไป
10 เดือน
ประกันภัยอุบัติเหตุที่ร่วมรายการ
ผลิตภัณฑ์
ราคาเริ่มต้น (บาท)
2,600
 

 
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 2560
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ประกันภัยอุบัติเหตุ เมืองไทย PA Max
 • เบี้ยประกันภัยรวมขั้นต่ำต้องมีมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกัน ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.ยูโอบี, ธ.กรุงไทย, ธ.ซิตี้แบงค์ ธ.กรุงเทพ และ
  ธ.ธนชาต
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจ. สุปรีม โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัยเป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

โปรโมชั่น ประกันภัยอื่นๆ