เบี้ยประกันภัยรวม (บาท)
ผ่อน 0%
บัตรเติมน้ำมัน
PTT Cash Card
6,000 บาทขึ้นไป     สูงสุด 10 เดือน
   ประกันภัยประเภท 2+,3+    รับบัตรมูลค่า 1,000 บาท
3,000 - 5,999 บาท     3 เดือน
   ประกันภัยประเภท 3                  รับบัตรมูลค่า 300 บาท
   
เมืองไทยขับดียกกำลัง 8
 
 
ทุนเดียว 200,000 บาท
 
 
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0%
  นาน 10 เดือน
 • บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท
 
 
 
เมืองไทย 2+ พลัส
 
 
ทุนเริ่มต้น 100,000 บาท
ทุนสุงสุด 500,000 บาท
 
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0%
  นาน 10 เดือน
 • บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท
 
 
 
เมืองไทย 2+ เซฟ
 
 
ทุนเริ่มต้น 100,000 บาท
ทุนสุงสุด 500,000 บาท
 
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0%
  นาน 10 เดือน
 • บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท
 
 
 
เมืองไทย 3+ เซฟ
 
 
ทุนเริ่มต้น 100,000 บาท
ทุนสูงสุด 500,000 บาท
 
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0%
  นาน 10 เดือน
 • บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท
 
 
เมืองไทย 3 เซฟ
 
 
คุ้มครองบุคคลภายนอก
สูงสุด 500,000 บาท
 
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0%
  นาน 3 เดือน
 • บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 300 บาท
 
 
ซื้อประกันภัยรถยนต์อื่นๆ >>
 
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2560
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.ยูโอบี, ธ.กรุงไทย, ธ.ซิตี้แบงค์ ธ.กรุงเทพ และ
  ธ.ธนชาต
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

โปรโมชั่น ประกันภัยอื่นๆ