logo
EN TH
เมืองไทย ประกันภัย ประกันออนไลน์
เปรียบเทียบแบบประกันภัย
รถยนต์
ประกันเดินทาง ต่างประเทศ - เมืองไทย Enjoy Travel - ประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัยแสดงผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 เบี้ยรับรวม 5,273 ล้านบาท กำไรสูงสุดในรอบ 7 ปี

นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานประจำงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ด้วยกำไรสูงสุดในรอบ 7 ปี เบี้ยประกันภัยรับรวมสูงถึง 5,273 ล้านบาท โตขึ้น 10.7% และยังคงมุ่งเน้นการบริ ...

อ่าน
Muang Thai Insurance Callcenter 1484